พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: PDF แท็ค: ร้อยละผลผลิตรายเดือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).