พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License รูปแบบ: XLS กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).