พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: ปฏิทิน ร้อยละผลผลิตรายเดือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).