พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: ปริมาณการผลิตยางพารา ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).