พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: ปฏิทิน ร้อยละผลผลิตรายเดือน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).