พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License รูปแบบ: XLS paf หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ครัวเรือนเกษตร แรงงานเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).