พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: แหล่งน้ำ ที่ตั้งแหล่งน้ำ นอกเขตชลประทาน รูปแบบ: CSV กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).