พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) None: false แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปรัง ข้าว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).