พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: Database แท็ค: ข้าวนาปี ข้าว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).