พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมศุลกากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: CSV แท็ค: 2 หลัก สถิติส่งออกสินค้า รายพิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).