พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมศุลกากร สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX แท็ค: อ้างอิง 2 หลัก

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก 6 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).