พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แท็ค: น้ำบาดาล รูปแบบ: URL สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).