พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กรมวิชาการเกษตร กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต รูปแบบ: api CSV สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).