พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ กลุ่ม: แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ แท็ค: water supply water demand

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).