พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV แท็ค: ตำแหน่งตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).