พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมสรรพสามิต หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV แท็ค: รายเดือน สินค้า คดี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).