พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง รูปแบบ: PDF หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: กุ้งกุลาดำ การผลิต กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).