พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: PDF ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).