พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง รูปแบบ: PDF ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม การผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).