พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: PDF XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).