พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง รูปแบบ: PDF XLSX แท็ค: การผลิต กุ้งทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).