พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง แท็ค: กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม การผลิต หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).