พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: นอกเขตชลประทาน บ่อจิ๋ว ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).