พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: บ่อจิ๋ว ที่ตั้งแหล่งน้ำ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).