พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).