พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).