พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).