พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: CSV กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: บ่อจิ๋ว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).