พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).