พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: แหล่งน้ำ สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).