พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: บ่อจิ๋ว นอกเขตชลประทาน รูปแบบ: XLSX None: false หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).