พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ None: false รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).