พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: XLS หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ปริมาณการผลิตยางพารา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).