พบ 5 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร None: false กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).