พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปี ข้าว หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ None: false สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).