พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สัญญาอนุญาต: Open Data Common หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: PDF แท็ค: แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).