พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สัญญาอนุญาต: Open Data Common หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กรองผลลัพธ์
  • กระบวนการเรียนรู้ 6 recent views

    รายการองค์ความรู้ที่ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 กันยายน 2565
  • ปัจจัยการผลิต 8 recent views

    รายการปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).