พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: งานวิจัยและองค์ความรู้ แท็ค: 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).