พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมหม่อนไหม แท็ค: ความคงตัวพันธุ์ไหม ไหม กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ สัญญาอนุญาต: Creative Commons Non-Commercial (Any)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).