พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: งานวิจัยและองค์ความรู้ องค์กร: กรมหม่อนไหม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลความลับทางราชการ แท็ค: พันธุกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).