พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมหม่อนไหม สัญญาอนุญาต: Creative Commons Non-Commercial (Any) กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลความลับทางราชการ แท็ค: พันธุ์ไหม ความคงตัว ความคงตัวพันธุ์ไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).