พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการข้าว สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: JSON แท็ค: GAP seedGAP ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).