พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมชลประทาน สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: api

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).