พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แท็ค: แผนบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ รูปแบบ: JSON สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).