พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: EARTHQUAKE CLIP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).