พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ตรวจอากาศ มาตรฐาน WMO สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).