พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา รูปแบบ: .gif กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต แท็ค: แผนที่เชิงเลขข้อมูลดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).