พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ตรวจอากาศ มาตรฐาน WMO รูปแบบ: HTML กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).