พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่ม: ภัยธรรมชาติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: TSUNAMI

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).