พบ 10 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: CSV None: false แท็ค: ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).